Salon vín ? jedna z cest, jak prodat kvalitní víno

Autor: Vojta Franti?ek <vojtaf(at)tiscali.cz>, Téma: Z tisku, Zdroj: Kateřina Koubová, MF DNES, Vydáno dne: 19. 01. 2008

Sto značek vín si mů?e letos na lahev přidat lesklou etiketku Salon vín 2008. Tento týden skončil osmý ročník jedné z nejpresti?něj?ích vinařských soutě?í v Česku, uspělo v ní 42 vinařů. Obstát v této soutě?i znamená pro vinařské firmy reklamu a také mo?nost zvednout cenu.

"Jsou tam stálice, ale i ti, kdo se zúčastnili poprvé. Dostanou se do povědomí veřejnosti, v?dy? v Česku působí kolem 600 vinařských firem," popisuje Marek Babisz, hlavní sommeliér Národního vinařského centra, které soutě? vyhla?uje.

Nejúspě?něj?ími jmény jsou v leto?ním ročníku Vinselekt Michlovský se 17 vzorky, Vinné sklepy Valtice se sedmi značkami, vinařství Tomá? Krist s ?esti vzorky, dále Moravíno a Znovín Znojmo. Ti v?ichni soutě?ili převá?ně s víny za rok 2005 a 2006.

Letos degustátoři vybírali přímo z 335 vín z 83 vinařství, ale fakticky se vybíralo ze tří tisíc vín. Do soutě?e se toti? dostanou a? ti, kdo obstojí v desítce předchozích nominačních soutě?í. K těm pak přijí?dí hlavní sommeliér a osobně vybírá vzorky k hodnocení namátkově přímo ve sklepě.

Vína ochutnávalo anonymně 24 degustátorů ve třech komisích. "Kvalita vín v Salonu se zlep?uje a zvlá?? to je vidět letos. Zejména z ročníku 2006 se dají vybrat vína skutečně vysoké jakosti nejen bílá, ale i červená," popsal předseda sommeliérských komisí Vilém Kraus.

Z odrůd uspěl Ryzlink rýnský, Chardonnay, Rulandské bílé a Ryzlink vla?ský. Z červených vín Frankovka, Cabernet Sauvignon a Rulandské modré. V jakosti převa?ovaly pozdní sběry a výběry z hroznů. Jejich cena za lahev se vět?inou pohybuje od dvou set korun vý?e.

Výhra v Salonu vín je pro vinaře marketingový nástroj. Na ka?dou lahev si mů?ou nalepit etiketu s názvem Salonu, která je vyjde zhruba na 2,50 Kč. Navíc se prezentují náv?těvníkům v celoroční degustační expozici ve sklepích Valtického zámku.

"Náv?těvníci ochutnají, koupí si třeba jednu lahev a pak u? jezdí přímo za vybraným vinařem," říká sommeliér Babisz, jak degustační výstava pomáhá vinařům. Ti, kteří v Salonu obstojí, nechávají na výstavě kolem 550 lahví.

Soutě? se hodí ve chvíli, kdy se vinaři chtějí více prosadit. S nálepkou Salonu vín mů?ou chtít za svá vína více peněz. "Mů?ou zdra?it, kdy? uspějí, dostanou se do povědomí," přiznává Babisz.

Obchod s ochutnávkou
Vloni výstavu nav?tívilo přes deset tisíc lidí včetně majitelů restaurací a firem. "Soutě? nám v počátku pomohla uspět v gastronomii, nyní zlep?uje obchodní postavení značky," popisuje Milo? Michlovský, dlouhodobě jeden z hlavních výherců, který se soutě?e účastní od začátku.

Nyní u? prodává vína i ve velkých obchodních řetězcích, i kdy? přímo to není cílem ka?dého vinaře. Jsou ale i vinaři, kteří se soutě?í neúčastní, třeba i proto, ?e své výrobky bez problémů ka?dý rok prodají.

"Salon za?ti?uje v?echny soutě?e, ale najdou se i jiná velmi kvalitní vína, která nejsou oceněná, proto?e je vinař nepřihlásil do ?ádné soutě?e," připomíná sommeliér velkoobchodní sítě Makro Ivo Dvořák.

Ocenění v?ak v obchodě berou vá?ně. "Je to známka, ?e se tomu vínu máme věnovat. Ale některá oceněná vína vinaři vyprodají a nabízejí nám jiné druhy a jakosti, tak?e stejně nakonec v?dy ochutnáme a vybíráme sami," dodává Dvořák.