Tajemství vína (1. část)

Tesař Oto - Z tisku - 20. 01. 2005 - 699 přečtení

Dnes se poprvé setkáváme s novou rubrikou o víně. Chtěl bych Vám formou článku ka?dý týden tento nejstar?í nápoj vyrobený lidskou rukou přiblí?it a pomoci najít k k němu cestu. A to jak těm kteří víno ji? pijí, tak i těm kteří půvab vína dosud neodhalili.

Vra?me se teď o mnoho let zpátky a řekněme si něco o původu tohoto bo?ského nápoje. Starobylost vinné révy vyplývá i z první knihy bible Genesis (9,20), kdy první věc, kterou učinil praotec Noe, který jediný pře?il potopu světa, byla, ?e obíraje se zemí, začal vinice zakládati. Noe přistál na hoře Ararat, která se nachází na pomezí Turecka a Arménie, tedy poblí? Kaspického moře. A tam také vět?ina vědců klade počátky pěstování vína. Lze vědecky dokázat, ?e nejstar?í nálezy d?bánů se zbytky vína jsou staré plných sedm tisíc let. Mů?eme tedy směle říci, ?e víno jako nápoj provází lidstvo od začátku dějin.

K nám se víno dostalo zásluhou římských legií které po obsazení dobytých území v?dy začínali s pěstování révy vinné. Proto se pěstování vinné révy v na?ich zemích datuje od 3.století na?eho letopočtu, kdy na příkaz římského císaře Marka Aurelia Proba vojáci vysázeli vinice v oblasti dne?ních pálavských kopců.

Tolik historie vína a nyní něco ze současnosti. Ná? vinařský zákon třídí vína podle vyzrálosti hroznu na révové víno stolní, révové víno jakostní a révové víno s přívlastkem. Révové víno se smí vyrábět ve dvou druzích - jako odrůdové révové víno jakostní a známkové víno jakostní. Révové víno s přívlastkem se smí vyrábět ve třech druzích, jako kabinet, pozdní sběr a výběr z hroznů. K jejich výrobě se nesmí pou?ívat tzv. cukření.

Na tomto místě je velmi důle?ité si uvědomit co znamená slovo ?révové?. Tímto výrazem se garantuje skutečnost, ?e daný nápoj je kompletně vyroben z vinné révy. Toto není samozřejmost, nebo? na trhu se velmi často prodávají různé vinné nápoje, které mnohdy s vinnou révou neboli hrozny mají pramálo společného. Stává se potom, ?e konečný konzument nad?eně jásá nad ?krabičkovým? mokem jeho? cena lehce přesahuje 20,- Kč.

Výrobce je povinen uvádět v?echna tato data na obalu nebo etiketě a nutno říci, ?e ve vět?ině případů to tak i je. Pro nás jako zákazníky tedy platí při nakupování vína toliko jediné: pečlivě číst údaje na etiketě (neboli adjustaci, jak praví znalci). Je třeba z radostí říci, ?e ji? není u nás výjimkou kupovat víno jako pěkný dárek. Ale i v tomto případě platí, ?e dobrá rada nad zlato.

Toto povídání by Vám v budoucnu mělo i v tomto případě pomoci. I nakupování vína je třeba rozumět a jako jsou lidé různí, tak toté? platí v plné míře i o víně. Je opravdu trapné pohostit znalce a milovníka vína mokem z krabice. Ale té? opačný extrém, kdy víno vysoké kvality a pota?mo ceny je naléváno někomu, kdo pije víno je velmi sporadicky.

Na závěr snad malou poučnou historku s doby starého Řecka:
Ve svém mládí se kdysi řecký bůh Dionýsos vydal na dlouhou cestu přes hory. Při chvíli odpočinku uviděl na zemi u svých nohou malou, sotva vyklíčenou rostlinku. Zalíbila se mu, opatrně ji vytrhl a aby ji ochránil, vsadil ji do duté ptačí kosti, která le?ela opodál. Putoval a rostlinka sílila. Ptačí kost jí nestačila, a proto ji přesadil do kosti lví, která se povalovala ve stepi. Rostlina pookřála a rostla rychleji. Kdy? do?el k lidským obydlím na?el velkou oslí kost. Do té naposledy přesadil rostlinku a kdy? do?el do cíle zasadil ji ke svému obydlí. Vyrostla z ní réva a dávala lahodné víno. Ten kdo se napil vína málo, dostal ptačí křídla. Kdo se napil více pocítil sílu lva. A kdo se napil příli?, zhloupl jako osel.


Známkování (jako ve škole) : [Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 2]

Celý článek | Komentáře: 0 | Známka: | Oznámkovalo: | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: www.stribro.net

 
 
WebZdarma.cz