Tajemství vína (5. část)

Tesař Oto - Z tisku - 20. 01. 2005 - 740 přečtení

V minulých článcích jsme se ji? dověděli základy o tom co je víno, jak se dělí, kterak ho nejlépe nakupovat, jak vybírat víno jako dárek a teď tedy přichází vhodná doba také na to, jak s vínem nakládat a jak ho uchovat v minimálně té kvalitě v jaké jsme ho obdr?eli. Případně tuto kvalitu tzv. zráním na láhvi je?tě zvý?ili. A to jak del?í dobu, tak i jen velmi krátce.

Zejména ve vztahu k uchovávání vína, také se pou?ívá název archivace vín, je třeba o víně mluvit jako o ?ivé bytosti. Proto?e ono to tak v podstatě je. Nejen v přeneseném slova smyslu, ale i doslova je víno soubor různých ?ivých přírodních látek. Například glycidů, kyselin, tříslovin a podobně. Je tedy mo?né říci, ?e víno v láhvi nejenom zraje ale i ?ije. Proto je nezbytné vytvořit vínu k tomuto ??ivotu? správné podmínky.

Je celkem obecně známo, ?e víno se má skladovat v temnu a chladnu. Proto, jak jsem u? zmiňoval v minulých článcích, není způsob uskladňování vína v prodejních sítích supermarketů to nejlep?í ře?ení. Je tím my?lena vysoká teplota a silné osvětlení. Těmito vlivy trpí obecně v?echna vína, nicméně nejhor?í vliv mají tyto podmínky pro tzv. ?velká vína?, tzn. vína archivní, případně ročníková z nejlep?ích poloh. A i ty lze dnes ji? v bě?ných obchodech koupit. Tato vína zrála obvykle v těch nejlep?ích podmínkách a následný tepelný a světelný ?ok mů?e toto víno doslova zabít. Je proto lep?í tato vína nakupovat ve specializovaných obchodech, tzv. vinotékách.

Kdy? u? si tato vína koupíte, případně je dostanete jako dárek, je třeba vědět kam s nimi. Nejlep?í a nejrychlej?í ře?ení je nasnadě. Prostě si udělat atmosféru a v klidu ho s někým blízkým vypít. Někdy ov?em není příle?itost a potom tyto ?perly? končí leckde. Ji? několikrát jsem zákazníkům vysvětloval, ?e dno skříně, případně stěna v obývacím pokoji či zaručeně nejstudeněj?í kout v lo?nici pod topením není to pravé ořechové. Dokonce ani lednice není to nejlep?í ře?ení. Dochází v ní toti? ke kolísání ji? tak nízké teploty. Není proto dnes ji? ?ádnou výjimkou mít doma tzv. domácí archiv vína. Ano, tento vznosný a pro mnohé z Vás jaksi nepřípadný název je prostě jenom vhodné místo na uskladnění vína. Mů?e to být třeba výklenek sklepa nebo jen regál vedle kompotů, ale i ne sebe naskládané bedny od zeleniny. Jde toti? pouze o ji? zmíněnou temnotu a odpovídající teplotu. Tato optimální teplota je podle literatury mezi 9 a? 12°C. Ale podle mých zku?eností jde hlavně o prudké změny teplot, které vínu nejvíce ?kodí. Je tedy mo?né mít v letních měsících ve sklepě na krátkou dobu 17°C a v zimě příkladně 8°C. Důle?ité je, aby teploty k těmto mezím stoupaly a klesaly postupně. Pak je mo?né vína, která jsou k archivaci určena, uchovat i velmi dlouhou dobu.

Jde tedy hlavně o to mít vhodný sklep. Ale co ti z nás, kteří bydlí v domech bez sklepů, případně v bytových domech nebo panelácích s teplými, mnohdy vytápěnými sklepy? Mají si snad na vlastní domácí archiv vína a radost z něho zajít chu?? V ?ádném případě. Lze přece vyu?ít koutek sklepa u rodičů nebo u známých a pokud ani to není mo?né, nabízím dal?í alternativu.

Mo?ná jste ji? sly?eli nebo četli o tzv. privátních vinotékách, slu?bě, kterou svým zákazníkům nabízejí velcí výrobci vína a vinařské společnosti. Jde o pronájem boxů (obvykle zděných), o velikosti cca.1 x 0,8m, opatřených mří?í a zámkem, které jsou ve sklepích těchto firem. Tam si nájemce tohoto boxu mů?e uskladnit, ale také následně zdegustovat svá archivní nebo ročníková vína. Nevýhodou tohoto ře?ení je to, ?e vět?ina těchto firem sídlí na Moravě a jet si vypít svoje oblíbené víno do Znojma je opravdu pro vět?inu nás trochu z ruky.

Proto jsem se rozhodl nabídnout Vám mo?nost pronájmu těchto boxů přímo tady u nás ve Stříbře. V?dy? kde mají tak skvělé sklepy tesané ve skále jako jsou právě tady? V případě zájmu Vám podám osobně informace v mém sklepě. Co dodat závěrem? Snad popřát mnoho krásných vín, vhodných k archivaci a hodně radosti z degustace vlastních ?archívů?.


Známkování (jako ve škole) : [Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 1]

Celý článek | Komentáře: 6 | Známka: | Oznámkovalo: | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: www.stribro.net

 
 
WebZdarma.cz