Tajemství vína (7. část)

Tesař Oto - Z tisku - 20. 01. 2005 - 610 přečtení

Jedno z témat o kterých se ve vztahu k vínu v poslední době velmi hovoří, je otázka, zdali je vlastně pití vína zdravé nebo ?kodlivé, případně nakolik mů?e pomoci při léčení různých chorob. Nejoblíbeněj?í kli?é je ?legenda?, ?e vůbec nejzdravěj?í na v?echno je červené víno jako takové.

Mne osobně nejvíce pobavilo, kdy? si ke mně při?el koupit víno přítel, který pil prakticky celý ?ivot pivo, a to v nemalé míře, a nyní mu lékař poradil, ?e v padesáti letech by si mohl sní?it hladinu cholesterolu pitím červeného vína. Tento dobrý mu? tak získal představu, ?e kdy? s určitým sebezapřením vypije večer skleničku vína, v brzké době bude zase chlapík jako ve dvaceti. To je obecně dosti roz?ířený omyl. Pokud na sobě chceme pozorovat jisté léčebné účinky pití vína, je nutné mít tento nápoj v oblibě po dlouhou dobu, ne-li přímo celý ?ivot. Na této skutečnosti je postaven tzv. ?francouzský paradox?. Je toti? prokázáno, ?e ve Francii je nejmen?í procento infarktů a jiných srdečních chorob souvisejících s oběhem krve, a to u lidí ve věku 55 a? 64 let. Jako vysvětlení je udávána právě vysoká spotřeba vína, které se ve Francii, ale i v dal?ích zemích (Itálie, ?výcarsko) pije prakticky ke ka?dému jídlu. A to je právě to nejdůle?itěj?í. Jde toti? o ochranný účinek polyfenolů, obsa?ených ve víně (zvlá?tě červeném), na cévní systém, a to zejména při pravidelném u?ívání mírného mno?ství vína spolu s jídlem. Ostatně tématu víno a jídlo se budeme detailně věnovat v některém z pří?tích dílů.

Na věc je třeba se podívat trochu z jiné strany. Jistě není mo?né brát víno jako jakýsi v?elék. A myslím, ?e v?ichni milovníci tohoto lahodného moku potvrdí, ?e nehledají ve víně jeho léčebné vlastnosti, ale spí?e vůni, chu? a stimulaci, která zvy?uje emoce a schopnosti pro?ít a poznat vlastnosti tohoto přírodního nápoje. Dá se dokonce tvrdit, ?e pro mnohé z nás by tento nápoj nemusel obsahovat ani alkohol. A to opravdu není nadsázka. Jde toti? o přírodní koncert chutí, které vychutnat, rozpoznávat a určit je to pravé vínaznalství. Staré přísloví k tomuto praví: ?Víno pijeme proto, abychom se povznesli a nikoliv proto, abychom upadli?. Ale vra?me se k tématu vína a zdraví. Zjednodu?eně řečeno víno obsahuje vodu, alkohol, minerální a organické látky. Teprve hlub?í pátrání po detailních slo?kách vína, které umo?nily a? moderní analytické metody, dalo nahlédnout do velmi slo?itých procesů, které ve víně v době zrání, získávání mo?tu, ale i kva?ení, ?kolení a zrání probíhají. Dnes jsou nalezeny tisíce látek, které se ve víně nalézají, a stále přibývají dal?í.

Mezi velmi důle?ité slo?ky vína, které mají vliv na lidské zdraví jsou bezesporu kyseliny. Kromě tří hlavních - vinné, jablečné a mléčné, je jich ve víně dal?ích padesát.Vinné kyseliny vytvářejí při spalování v za?ívacím traktu uhličitany a působí proto zásaditě. Jeden litr vína působí jako 6g sody. Současně nízké pH vína napomáhá tvorbě ?aludečních kyselin a tím zlep?uje trávení. Tento poznatek právě předurčuje víno odpradávna k tomu, aby ve vhodném výběru doprovázelo pokrmy. Dal?í důle?itou slo?kou vína jsou cukry a glycidy. Cukry zvy?ují kalorickou hodnotu vína, posilují zesláblý organismus člověka a v aperitivních přírodních vínech připravují trávicí trakt na příjem potravy.

Podstatnou roli ve víně hrají také třísloviny, barviva a fenolické látky. Tyto slo?ky vína přispívají k profylaktickým a bakteriostatickým vlastnostem vín, obzvlá?tě červených, a hojí jizvy na sliznici střevního traktu. Vyzrálá červená vína brzdí vznik a ?íření zhoubného bujení. Důle?ité jsou i obsahy minerálních látek. Nejvýrazněji jsou to draslík, hořčík a vápník. Lze tedy obecně říci, ?e vět?ina z nesmírně bohatého zastoupení jsou látky, které mohou působit na na?e zdraví a du?evní činnost příznivě. Zále?í v?ak velice na tom, jakým způsobem člověk víno u?ívá a v jak velkém mno?ství.


Známkování (jako ve škole) : [Akt. známka: 2,50 / Počet hlasů: 2]

Celý článek | Komentáře: 0 | Známka: | Oznámkovalo: | Informační e-mail Vytisknout článek

 
 
WebZdarma.cz