Tajemství vína (11. část)

Tesař Oto - Z tisku - 20. 01. 2005 - 695 přečtení

V této malé rubrice o vínech jsme se ji? dověděli mnohé o vínech stolních, jakostních odrůdových, ale i přívlastkových. Existuje v?ak i dal?í skupina vín u nás zatím ne příli? známá, která se nazývá vína dezertní. I tato skupina má v?ak své příznivce a těch v poslední době přibývá.

V ji?ních vinařských oblastech, kde dozrávají hrozny s vysokým obsahem cukru, nebo se dosu?ují na slunci, se vyrábí celá řada dezertních vín s vysokým obsahem nezkva?eného, neboli zbytkového cukru, která se li?í nejen svými specifickými vlasnostmi, ale i obsahem alkoholu.Jako jedno z nejznáměj?ích ?iroké veřejnosti je samozřejmě portské.

Hlavním znakem dezertních vín je vy??í obsah alkoholu (15 a? 19 % objemu) i vy??í obsah cukru (14 a? 20 %). Některé druhy dezertních vín se vyrábějí i s ni??ím obsahem cukru nebo jako suchá dezertní vína bez cukru. Vy??í obsah alkoholu se při výrobě dezertních vín zaji??uje buď přímým prokva?ováním mo?tů s vy??ím obsahem cukru pomocí vysoce výkonných kvasinek, nebo přímo přídavkem alkoholu v podobě čistého lihu či vinného destilátu. Vy??ího obsahu cukru se dociluje přeru?ením kva?ení přídavkem alkoholu do kvasícího mo?tu, anebo přídavkem zahu?těného révového mo?tu do vína pou?itého k výrobě dezertních vín.

U nás se vyrábějí bílá i červená dezertní vína s obsahem alkoholu od 15 do 20 obj. %. Cukru mají mít nejméně 50 g v litru. Vyrábějí se z vhodných přírodních vín přídavkem čistého lihu pro dosa?ení potřebného obsahu alkoholu a přídavkem mno?ství zahu?těného révového mo?tu k dosa?ení potřebného obsahu cukru. Tato vína se musí nechat po vyrobení le?et v klidu, aby se přidaný cukr i alkohol s vínem zharmonizoval a vynikly vlastnosti vína pou?itého při výrobě dezertu.

K dezertním vínům je mo?no počítat i vína z ji?ních oblastí vyrobená hlubokým prokva?ováním cukernatých mo?tů, která obsahují 13 a? 15 % alkoholu a minimálně 50 g cukru v litru. Často se do nich přidávají maceráty, jako jsou výluhy z fíků, svatojánského chleba, rozinek nebo pomerančové kůry. Vznikají tak zajímavá typová dezertní vína, která v?ak svým významem nepřesahují oblast svého vzniku.

V poslední době se na na?em trhu objevují vína z ji?ních oblastí bývalého Sovětského svazu, tedy zejména z Moldávie. Právě Moldávie je v oblasti produkce dezertních vín na jednom z předních míst. Vznikají tam opravdové perly mezi dezertními víny, které jsou zejména v německy mluvících zemích Evropy velmi oblíbená. Některá tato vína obsahují i dal?í zajímavé slo?ky, např. minerály a jiné stopové prvky. Z toho důvodu jsou pova?ována za léčivá a zdraví prospě?ná. V polodezertních vínech z Moldávie najdeme i takové zvlá?tnosti jakými je např. červený Mu?kát, který se jinak v na?ich oblastech vůbec nevyskytuje.

Je tedy mo?né, ?e v budoucnu se budeme i na na?em trhu se sladkými kvalitními víny setkávat stále častěji. Jejich vlastnosti je předurčují spí?e k pou?ití jako aperitivy nebo digestivy, ale není problém při vychutnávání těchto báječných sladkých pochoutek dohlédnout a? na dno láhve. Nebraňme se tedy ani my ?zavilí? odpůrci sladkých vín a oslaďme si ?ivot právě nějakou dezertní lahůdkou.


Známkování (jako ve škole) : [Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1]

Celý článek | Komentáře: 0 | Známka: | Oznámkovalo: | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: www.stribro.net

 
 
WebZdarma.cz