Jak oslovovat víno

Vojta Franti?ek - Z tisku - 28. 01. 2005 - 658 přečtení

Slovník vinařů týkající se vlastností je velmi bohatý a opírá se vět?inou o slova s přeneseným významem. Jejich u?íváním mů?eme celkem přesně charakterizovat jednotlivé vlastnosti vína i jeho celkový stav a charakter.

Čistota vína

 • Jiskrné - nejvy??í stupeň čistoty, dosa?ený filtrací vína.
 • Čiré - průzračné, neopalizuje, ale je?tě nejiskří.
 • Opalizující - průhledné, ale při pohledu proti světlu se paprsky lámou o velmi jemné kalící částečky.
 • Zakalené - zákal způsobený vysrá?ením bílkovin nebo jiných látek (kvasniční zákal, černý zákal, bílý zákal).
 • Zlomené - víno, které bylo ji? jednou vy?koleno a znovu se zakalilo.
 • S krystaly vinného kamene - krystaly vinného kamene se nepova?ují za zákal vína. Vinný kámen se vysrá?í buď v drobných krystalcích, které se jiskřivě lesknou nebo ve vět?ích lístcích, které sice nevzbuzují důvěru, ale jakost vína nenaru?ují.

Barva vína

 • Slabá - vystihuje malou barevnost.
 • Nízká - toté?, ale spí?e u vín červených.
 • Vysoká - vystihuje hnědavý tón barvy bílého vína vzniklý provzdu?něním.
 • Odpovídající - přiměřená pro odrůdu a ročník.

Vůně vína

 • Vinná - vůně zdravého vína bez odrůdových zvlá?tností.
 • Tě?ká - nasládle kořenitá vůně pozdních sběrů a vín dezertních.
 • Jemná - vůně jemně zapadající harmonie ostatních slo?ek.
 • Výrazná - vůně výrazně převy?ující slo?ky.
 • Láhvová - označení pro druhotné vůně vznikající le?ením vína na láhvi.
 • Zralá - označení pro směs vůně odrůdové a láhvové, která se vyskytuje u dostatečně sířených vín v období kulminující zralosti láhvového vína.
 • Vůně po stařině - vůně připomínající vypečenou chlebovou kůrku. Tvoří se při zrání a stárnutí vín pomalou oxidací aromatických i chu?ových látek, Zpočátku je stařinka u jakostních vín velmi příjemná a je typická pro star?í ročníky vín. Silná nepříjemná stařina ukazuje na to, ?e víno je přestárlé a jeho jakost klesá.
 • Odrůdová - vůně typická pro určitou odrůdu.
 • Mu?kátová - u odrůd s mu?kátovou vůní bobulí hroznu (Mu?kát Ottonel, Mu?kát ?lutý, Irsay Oliver, Tamjanka).
 • Kopřivová - typická pro Sauvignon (připomíná i černá rybíz).
 • Lipová - u Veltlínského zeleného ze spra?ové půdy, u Ryzlinku rýnského z lehčích půd.
 • Botrytidová - po napadení hroznů plísní ?edou.
 • Vanilková - typická pro mladá, ale zralá vána Rulandského červeného.
 • Broskvová - u odrůdy Müller-Thurgau, někdy i u odrůdy Sauvignon.
 • Cizí - vůně, která neodpovídá označení na etiketě nebo vůně vínu zcela cizí.
 • Vadná - vůně vzniklá nemocí nebo vadou vína (sirka po sirovodíku, mléčná vůně po biologickém odbourávání kyselin apod.).
 • Vůně po korku - palčivá vůně i chu? vzniklá vyluhováním tříslovin z korkové zátky, případně způsobená plesnivěním korků.
 • Vůně po sudu - (sudovina) vzniklá nedostatečným o?etřením dřevěných sudů.
 • Pelargoniová - vůně vzniklá při stárnutí vín o?etřených kyselinou sorbovou, pou?itou jako konzervační prostředek k zábraně druhotných kva?ení vín se zbytkem cukru.

Chu? vína podle plnosti

 • Prázdné - obsahuje málo látek, které by chu? výrazně odli?ovaly od chuti a vjemu dou?ku vody. chybí mu hlavně látky tvořící extrakt.
 • Krátké - vět?inou té? prázdné, chu?ový vjem trvá krátkou dobu.
 • Lehké - mívá ni??í obsah alkoholu i extraktu. Jeho vjem v?ak nemusí být nepříznivý. Bývá harmonické, pitelné a příjemné pro stolování.
 • Řídké - chybí mu hlavně extraktivnost, vůně i kyseliny bývají zastoupeny plně. Vzniká při nadměrné sklizni hroznů.
 • Plné - v?echny podstatné slo?ky jsou bohatě obsa?eny.
 • Dlouhé - nemusí být plné, ale některá ze slo?ek, bývá to kořenitost, působí dlouhotrvající vjem chuti.
 • Extraktivní - vět?inou plné a s výrazně působícím vjemem extraktivních látek vína, přitom odrůdově charakteristické.
 • Tělnaté - vyvolává dojem plnosti i harmonie, vět?inou v?ak s poněkud vy??ím obsahem alkoholu a ni??ím obsahem aromatických látek, tak?e se odrůdový charakter ztrácí.
 • Tě?ké - vyniká hlavně alkohol, extrakt, případný cukerný zbytek. Někdy se připojuje i únavná vůně.
 • Kypré - má vysoký obsah extraktivních látek i vy??í obsah glycerolu. Má i vy??í obsah alkoholu. Je hladké a při ochutnávání vyvolává příjemný pocit chuti plného vína.
 • Robustní - ji? star?í, hlavně červené víno s vysokým obsahem extraktu i alkoholu, v harmonické chuti.
 • Bohaté - vyzrálé, plné, harmonické.

Chu? vína podle obsahu alkoholu

 • Alkoholické - obsahuje přes 12 obj. % alkoholu. Na vy??í obsah alkoholu je mo?no usuzovat ji? z toho, ?e po promíchání vína ve sklence ulpívá na stěnách sklenky krátký čas jakoby olejovitý prstenec, který posléze stéká a vytváří gotickým oknům podobné obrazce. To se mů?e stát i u vín vysoce extraktivních s vy??ím obsahem glycerolu. Vysoký obsah alkoholu mů?e u přírodních vín působit i neharmonicky.
 • Nízkoalkoholické - má ni??í obsah alkoholu v důsledku nedostatečného prokva?ení cukru ve vínech. V Německu se propaguje výroba nízkoalkoholických vín. Tato vína musejí být v?ak před stáčením do lahví stabilizována proti kvasničným i jiným zákalům. Jinak jsou tato vína nestabilní a velmi rychle octovatí.
 • Ohnivé - (pálivé) je víno, které má vět?í mno?ství alkoholu v poměru k ostatním slo?kám. Případně u star?ích vín pálí aldehydy.
 • Opojné - je víno s vy??ím obsahem alkoholu, který harmonicky ladí s ostatními slo?kami vína. Je to jakostní víno s vy??ím obsahem extraktu.

Chu? vína podle obsahu kyselin

 • Tvrdé - s vysokým obsahem kyselin, které vynikají nad ostatní slo?ky vína.
 • Ostré - mladé víno, obsahujíc je?tě vět?í mno?ství kysličníku uhličitého, který zvy?uje kyselost a působí na jazyku ?tiplavě.
 • Hladké - obsah kyselin přizpůsoben ostatním slo?kám, tak?e kyselina nijak nevyniká.
 • Měkké - s nízkým obsahem kyselin, co? se začíná poci?ovat nepříjemně.
 • Fádní - obsah kyselin pokles tak, ?e se víno stalo neharmonickým a nepobízí k pití.
 • ?krablavé - vystihuje ?krablavý a palčivý pocit v krku po po?ití vína, které má vy??í obsah těkavých kyselin, hlavně kyseliny octové.
 • Ocelové - víno má vysoký obsah kyseliny vinné a je velmi tvrdé.

Označení harmonie

 • Rozbité - naru?ení souhry jednotlivých slo?ek, které mohou být ve vhodném poměru, ale po dopravě vína nebo po zásahu při ?kolení či manipulaci s vínem se přechodně jeví nesoulad.
 • Drsné - některé mladé víno projevuje před vyzráním nápadnou drsnost, která po vyzrání vína zcela zmizí. U červených vín označuje tento výraz vy??í obsah tříslovin a zdrsňující pocit na jazyku.
 • ?ivé - přírodní mladé víno ze severněj?ích oblastí, obsahující dostatek extraktu i kyselin. ?ivost je způsobena i malým obsahem kysličníku uhličitého.
 • Tupé - čerstvě zasířená vína bývají tupá, proto?e vy??í obsah volné kyseliny siřičité zastíní projev jednotlivých slo?ek, které nemů?eme řádně posoudit.
 • Distingované - jemné víno, dokonale vy?kolené, velmi dobrého původu s harmonicky sladěnými slo?kami a v nejvy??ím stadiu svého vývoje.
 • Ploché - obsahuje málo slo?ek, které by harmonii o?ivovaly, vět?inou lehčí a nevhodně o?etřované víno, které ztratilo vůni i kyseliny.
 • Jemné - příjemné víno, které v?ak má v?echny slo?ky jen nadechnuté a méně výrazné.
 • Svě?í - víno, jeho? harmonie je zdůrazněna příjemně působícími kyselinami, jejich? výraz podtrhuje men?í obsah kysličníku uhličitého.
 • Řízné - harmonické víno s výrazněj?ím působením jemných kyselin a dostatečně plné chuti.
 • Jadrné - extraktivní, řízně tvrdé, perspektivní ve vývoji.
 • Pitelné - víno pobízející k pití svou příjemnou harmonií.
 • Vyrovnané - (harmonické) mů?e být víno lehké i plné, odrůdové i typové. Je to víno, jeho? slo?ky aromatické, kyseliny, alkohol, extraktivní látky i ostatní slo?ky charakteru vyús?ují do správného vzájemného poměru, tak?e vzbuzuje libý pocit na jazyku i po spolknutí.
 • Pěkné - je lehčí, harmonické a příjemně aromatické víno.
 • Dokonalé - je plné, harmonické, extraktivní a příjemně aromatické víno.
 • Elegantní nebo nervní - je plně vyzrálé, odrůdové víno s dokonalou harmonií, výrazným odrůdovým charakterem, který v?ak jemně zapadá do ostatních slo?ek a je zu?lechtěn začínající láhvovou zralostí.
 • Vyzrálé - je na vrcholu své jakosti, charakteristické svým vyvinutým buketem.
 • Dobře vyvinuté - má v?echny znaky zralého vína, tedy jemný buket, harmonickou chu? a je na vrcholu své jakosti, anebo má k němu velmi blízko.
 • Hladké, hedvábné - plněj?í harmonické víno s vy??ím obsahem glycerolu, které při ochutnávání hladce klou?e po jazyku.
 • Hebké - je výraz pro jemná červená vína s ni??í intenzitou barvy, men?ím mno?stvím kyselin i tříslovin a láhvovou zralostí.
 • Sametové - je výraz pro plná, vyzrálá červená vína s vy??í barevnou intenzitou a s vy??ím obsahem tříslovin, které se v?ak během zrání na láhvi přeměnily na výrazně plně působící slo?ku vína.
 • ??avnaté - harmonie s výraznou, ale příjemnou kyselinou i plností. Vzbuzuje vylučování slin.
 • Harmonické - v?echny slo?ky souznějí, ?ádná nevyniká ru?ivě.
 • Urozené, vzne?ené - víno z nejlep?ích poloh a odrůd révy vinné, vyrobené z dobře vyzrálých hroznů. Je dokonale vyzrálé a vyznačuje se jemnou vůní a chutí. Je plné a po napití doznívá dlouho nádherný dojem. Je to elegantní víno s ?ivým charakterem a velmi jemnými kyselinami.
 • Noblesní - jakostní, plné a harmonické víno s jemnou chutí a výrazným buketem.

Celkový dojem

 • Zvětralé - nadměrným provzdu?něním se ztratí aromatické látky a naru?í se harmonie slo?ek.
 • Unavené - víno, které pro?lo vět?ím mno?stvím manipulací, hlavně při odstraňování některé vady či nemoci, a ztratilo harmonii i pitelnost.
 • Odumírající - víno ponechané del?í dobu po dosa?ení zralosti v láhvi. Je neharmonické, v chuti i ve vůni vyniká nepříjemně stařina a má také příli? vysokou barvu. Jeho vývoj spěje k úplnému rozkladu v chuti i ve vůni.
 • Němé - víno bez jiskry, u kterého lze tě?ko rozpoznat jeho vlastnosti. Buď je nejakostní a tyto vlastnosti nemá, anebo bylo před hodnocením příli? podchlazené a těkavé vonné i chu?ové látky jsou "uzavřené" a nemohou se uplatnit.
 • Travnaté - je mladé víno z hor?ích ročníků, které obsahuje chlorofyl z nezralé třapiny.
 • Tříslovité - je víno, v něm? vynikají třísloviny nad ostatní slo?ky tak silně, ?e se projevují jako nepříjemná slo?ka vína.
 • Hořčina - bývá cítit ve vínech hlavně tenkrát, jestli?e hrozny vyzrávaly za velmi suchých podmínek. Vět?ina mu?kátových vín hořkne při stárnutí.
 • Čisté - (přímočaré) je víno, které nese v čistém, ničím nenaru?eném odrůdovém tónu bez postranních vůní a chutí, které k projevu dané odrůdy nepatří.
 • Úzké - je víno vysoce reduktivní povahy, které nechává vyniknout jen některé aromatické a chu?ové látky a působí velmi sevřeným dojmem.
 • Zemité - výrazný tón stanovi?tních, hlavně půdních podmínek ve vínech dané lokality.
 • ?iroké - je víno, které nemá ani aromatické, ani chu?ové látky čisté, ale obsahuje kromě odrůdových látek i dal?í, odrůdě cizí, více či méně příjemné tóny v poněkud oxidativněj?ím podání.
 • Výrazné - ve víně vynikají výrazně některé z jeho slo?ek, které pak blí?e charakterizujeme: odrůdově výrazné, výrazné aróma, výrazná láhvová zralost apod.
 • Bohaté - ve víně vyniká vět?ina slo?ek výrazně, víno je aromatické, extraktivní, vyzrálé.
 • Kořenité - označení pro jakostní vína obsahující kořenité látky, které zvy?ují plnost a dlouhodobost vjemu. Nejčastěji se u?ívá u odrůdy Tramín, ale objevuje se i u dobře vyzrálého Ryzlinku rýnského, případně Sylvánského.
 • Suché - je víno bez zbytků cukru chu?ově postřehnutelných.
 • Se zbytkem cukru - s postřehnutelnou sladkostí (staročesky: při lahodě).

Známkování (jako ve škole) : [Akt. známka: 1,67 / Počet hlasů: 3]

Celý článek | Komentáře: 0 | Známka: | Oznámkovalo: | Informační e-mail Vytisknout článek

 
 
WebZdarma.cz