Sbírání vína je spí? záliba, ne? investice

Vojta Franti?ek - Z tisku - 08. 02. 2005 - 700 přečtení

Hodláte se blýsknout jako znalec nebo si jen udělat radost a sázíte na sbírání značkových vín? S trochou znalostí, financí a umu se vám to mů?e i podařit. Sbírání vína nelze pova?ovat za klasickou investici. Zpeně?it sbírku mů?e být toti? problém.

Pova?ujete-li sběratelství vína za méně komplikovanou a cenově příznivěj?í obdobu sbírání cenností, pak na tuto kratochvíli raději rychle zapomeňte. Tento zdánlivě bezrizikový a nekomplikovaný, finančně méně náročný sběratelský obor skrývá mnohá úskalí. Předev?ím: ke sbírání není vhodné víno jakékoliv. Ke dlouholetému skladování jsou určena pouze vína archivní. Ta za dodr?ení přísných podmínek postupně dozrávají a léty získávají na kvalitě a chuti. Vybrat v?ak ze ?irokého sortimentu trhu a nabídky jednotlivých vinných oblastí ty neju?lechtilej?í značky a nejvydařeněj?í ročníky znamená často dlouhá léta zku?eností. Laik si mů?e pomoci sledováním odborné literatury, pravidelných výročních ocenění a v neposlední řadě také konzultací s odborníky.

Vína za tisíc i za 15x více
Ve světě se vzácná archivní vína prodávají na pravidelných specializovaných dra?bách, a to u těch nejrenomovaněj?ích aukčních řetězců. Vyvolávací ceny se pohybují řádově v tisících dolarů. Obchod s těmito "neuměleckými" polo?kami zde má stejný věhlas a renomé jako obchod s výtvarným uměním. Díky rozvinutému trhu je zde mo?né skutečně nakoupit a prodat archivní vína té nejvy??í kvality. Jinak je tomu v tuzemsku. I zde lze vína poměrně snadno získat ve specializovaných obchodech, na aukcích se v?ak objevují jen zřídka. A pokud, tak jsou zde chápána spí?e jako doplňkový sortiment, jako zpestření nekonečných, celé hodiny se táhnoucích dra?eb.
U síně Meissner-Neumann, je? postupně rozprodává jistou sbírku francouzských vín, se mů?eme setkat s jednotnou vyvolávací cenou 100 korun za láhev. O nabízená vína je v?ak velký zájem, kupce naleznou téměř v?dy. Dosa?ené ceny se u třicet a? čtyřicet let starých vín pohybují od 1000 do 4000 korun, u sedmdesát let starých vín ji? ?plhají na 10 000 a? 15 000 korun. Takto stará vína jsou v?ak jen zřídka určena pro přímou konzumaci. Vět?inou jsou nakupována pro svou historickou a sběratelskou hodnotu.

Znalec nakupuje po kartonech
Sbírání vína nelze za těchto podmínek v tuzemsku pova?ovat za investiční mo?nost. Zatímco toti? pořídit kvalitní vína i zahraničních značek lze dnes ji? zcela bě?ně, hor?í je to s jejich zpětným prodejem.
Bě?ný sběratel nakupující pouze po jednotlivých lahvích má tak posléze po letech jen relativně malou ?anci je výhodně v tuzemsku odprodat. Potenciální odběratelé z řad restauratérů a majitelů vinoték mají bě?ně zájem pouze o vět?í dodávky, čítající mno?ství několika kartonů.
A ?ance, ?e by majitel uspěl s perlami své kolekce na zahraničním aukčním trhu, je nízká. Nakupování vína za účelem investice je tak pro bě?ného sběratele-konzumenta značně komplikované. Vy?aduje poměrně náročné dlouhodobé mo?nosti skladování za přísných klimatických podmínek, erudovanou orientaci v oboru a stálou, léty vybudovanou sí? odběratelů.

Jak uskladnit víno
Pro sbírání vína je nutné vytvořit specifické podmínky. Nakoupené lahve vína nelze jednodu?e pou?ít jako dekoraci v bytě, jako je tomu s obrazem či sochou. Obraz bude viset na stěně bez jakékoliv na?í pozornosti i léta, ani? by muselo dojít k výrazněj?ímu po?kození.
Jinak je tomu s vínem. To ji? po krátké době v neodpovídajícím prostředí ztrácí na kvalitě. Podmínky ulo?ení vín jsou velmi přísné. Při správném uskladnění musí lahve le?et, aby byl korkový ?punt neustále vlhčen vínem. Zále?í také na prostředí. Optimální je tmavý, dobře větratelný sklep se stálou celoroční teplotou v rozmezí 10 a? 13 °C.

Známkování (jako ve škole) : [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0]

Celý článek | Komentáře: 0 | Známka: | Oznámkovalo: | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: MF Dnes

 
 
WebZdarma.cz