Sezóna burčáku začala, inspekce u? ře?í stí?nosti

Vojta Franti?ek - Z tisku - 27. 08. 2005 - 652 přečtení

I kdy? se letos sezóna prodeje burčáku o několik týdnů opozdila, začínají se v těchto dnech spotřebitelé i inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) setkávat s narůstajícím počtem stánkařů a příle?itostných prodejců tohoto nápoje podél silnic.

Přesto, ?e se burčák prodává pouze několik dnů, u? nyní přicházejí od spotřebitelů podněty ke kontrole zvlá?tě z Brněnska, které se týkají předev?ím kvality.

Burčák (částečně zkva?ený hroznový mo?t) je definován jako produkt získaný kva?ením hroznového mo?tu se skutečným obsahem alkoholu vy??ím ne? 1% a ni??ím ne? 3/5 celkového obsahu alkoholu. Není mo?né jej vyrábět z jiného druhu ovoce a je zakázáno do něj přidávat vodu.

Od loňského roku do?lo k některým změnám právních předpisů, které se týkají uvádění tohoto specificky českého nápoje do oběhu. Je to předev?ím jeho označení. Předpisy ES sice znají a definují pojem „částečně zkva?ený hroznový mo?t“, neznají v?ak pojem „burčák“, který je součástí výhradně českých právních předpisů. Pro na?e podnikatele a spotřebitele z toho plyne, ?e jako „burčák“ je mo?né označovat pouze nápoj, který byl vyroben výhradně z tuzemských hroznů. Byly–li pro jeho výrobu pou?ity hrozny z dovozu, pak je povoleno označení „částečně zkva?ený hroznový mo?t“. Pro zajímavost – dová?et hrozny do EU z třetích zemí pro výrobu vína (a burčáku) je zcela zakázáno.

Spotřebitel má také od loňska právo znát výrobce nabízeného moku. Tento povinný údaj je důle?ité také pro tzv. vysledovatelnost původu nabízeného výrobku. Proto musí být uveden na ka?dém stánku nebo jiném prodejním místě. Vloni inspekce zaznamenala několik pokusů o fal?ování tohoto údaje, kdy prodejci uváděli neexistující firmy včetně fiktivních identifikačních čísel. V?echny tyto pokusy skončily ulo?ením citelné pokuty.

Inspektoři SZPI stejně jako v předchozích letech začínají průbě?ně prodejce burčáku kontrolovat. Zaměří se předev?ím na kontrolu správného označování a klamání spotřebitele. Budou odebírat vzorky, z nich? je mo?né zjistit, zda nabízený produkt je skutečně burčák podle předepsaného obsahu alkoholu a předev?ím, zda do něj nebyla dodána nepovolená tzv. exogenní voda – lidově řečeno, zda ho výrobce nebo prodejce „nekřtil“.

Podle Zákona o víně je mo?né burčák (částečně zkva?ený hroznový mo?t) nabízet k prodeji od 1.srpna do 30. listopadu. Spotřebitel-laik jen velmi tě?ko pozná, jestli u stánku „výhodně“ nakoupený nápoj je nebo není burčák. Inspekce proto doporučuje kupovat burčák pokud mo?no přímo u výrobců nebo ve vinotékách.

Známkování (jako ve škole) : [Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 4]

Celý článek | Komentáře: 1 | Známka: | Oznámkovalo: | Informační e-mail Vytisknout článek

 
 
WebZdarma.cz