Burčák ? tradiční oblíbený nápoj z moravských a českých vinic

Vojta Franti?ek - Z tisku - 08. 09. 2005 - 10908 přečtení

Vzhledem k častým dotazům a mnohdy zavádějícím informacím v tisku o tomto nápoji přiná?íme odpovědi na nejčastěj?í otázky kolem ?burčáku?.

Co je to vlastně burčák?
Z hlediska na?eho „vinařského zákona (č. 321/2004 Sb.) lze jako „burčák“ označit částečně zkva?ený hroznový mo?t pocházející výlučně z vinných hroznů, které byly sklizeny a zpracovány na území České republiky. Termín „částečně zkva?ený hroznový mo?t“ definují předpisy EU (Příloha č. I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999) jako „produkt získaný kva?ením hroznového mo?tu se skutečným obsahem alkoholu vy??ím ne? 1 % objemové a ni??ím ne? tři pětiny celkového obsahu alkoholu“.
Ve své podstatě je burčák meziproduktem při výrobě ka?dého vína – senzoricky nejlep?í pro konzumaci je při obsahu alkoholu mezi 4-6 % obj.
Dle vinařského zákona lze burčák nabízet k přímé lidské spotřebě mezi 1. srpnem a 30. listopadem kalendářního roku, ov?em v na?ich podmínkách dozrávají nejranněj?í odrůdy hroznů, ze kterých se burčák vyrábí, a? ke konci srpna. Při prodeji musí být spotřebitel informován o tom, ?e se jedná o burčák a kdo je jeho výrobcem.
Jinak je „burčák“ specialita zejména Čech a Moravy, případně sousedního Rakouska, kde se prodává pod označením „sturm“. V jiných zemích se pije spí?e výjimečně.

Není jedno, jestli je burčák z Moravy či Čech, anebo ze zahraničí?
Není to jedno ze několika důvodů:
1) U „burčáku“ by měl mít spotřebitel přesnou informaci, odkud mo?t pochází – tj. z které na?í vinařské oblasti, podoblasti a vinařské obce pochází, z jaké odrůdy je vyroben a samozřejmě kdo je výrobcem burčáku. V?dy? víno obecně je nápojem, který je silně spjat s místem svého vzniku, které určuje jeho kvalitu a charakter. Pokud prodejce označí jako původ hroznů „pomezí maďarských a jugoslávských hranic“ (viz informace z tisku), lze si o původu takového nápoje myslet cokoliv. Je třeba znovu zdůraznit, ?e zkva?ený mo?t z hroznů, které nepochází z moravských a českých vinic, nelze označit jako „burčák“.
2) Stejně jako u vína je i u burčáku je pro jeho kvalitu určující odrůda a vyzrálost hroznů. Částečně zkva?ené hroznové mo?ty ze zahraničních mo?tů pochází převá?ně ze stolních odrůd či hroznů určených k výrobě stolního vína. Oproti na?emu „burčáku“ se tyto mo?ty li?í ni??ím obsahem aromatických látek, ni??ím obsahem kyselin, extraktu a celkové harmonie. Takové mo?ty jsou zpravidla anonymními produkty bez osobitého charakteru.
3) Senzoricky nejlep?ím je burčák ve fázi vrcholného kva?ení, které trvá třeba jen pár hodin. Při prodeji mimo vlastní sklep musí být dodávky od vinaře velmi časté tak, aby zákazník dostával burčák v nejlahodněj?í fázi. Pokud jsou mo?t či hrozny transportovány stovky kilometrů ze zahraničí, je prakticky nemo?né dosáhnout senzorickou kvalitu kvalitního moravského burčáku.

Co je na burčáku na zvlá?tního?
Kvalitní burčák v nejlep?í fázi tzv. „vrcholného kva?ení“ obsahuje 4 – 6% obj.% alkoholu a vyznačuje se harmonickým poměrem cukrů a kyselin. Optimální fáze ke konzumaci zále?í samozřejmě také na chu?ových preferencích ka?dého zákazníka – někdo má v oblibě slad?í burčák s vy??ím obsahem nezkva?eného cukru, jiný u? více prokva?ený s vy??ím obsahem alkoholu. Na ten správný okam?ik, kdy je v burčáku nejlep?í poměr obsahu cukru, alkoholu, má příjemné ovocité aroma, je plný bublinek a je ve vrcholná fáze kva?ení, vydr?í v?ak vinaři čekat i dlouho do noci. Burčák v nejlahodněj?í fázi kva?ení je výjimečným zá?itkem, spojený mimo jiné s jedinečností okam?iku a není lep?ího prostředku k dobré náladě s va?imi přáteli a dosa?ení příjemné bujarosti a euforie.
Kvalitní burčák je velmi zdravým nápojem - obsahuje velké mno?ství vitamínů a dal?ích slo?ek a kvasinek, které mají v sobě komplex vitaminu B. Působí velmi příznivě na trávící ústrojí a přispívá k vyči?tění organismu.

Kde koupím nejlep?í burčák?
Právě kvůli tomu, ?e burčák je náročný na přepravu, skladování a správný okam?ik konzumace, je nejlep?í kupovat burčák přímo ve sklepě u vinaře. Kromě vychutnání tohoto nápoje poznáte osobnost vinaře, sklep a vůbec vinařský kraj. Je zřejmé, ?e jezdit přímo do vinařské oblasti není v?dy mo?né, proto doporučujeme kupovat burčák také v zavedených vinotékách a obchodech vínem. Dobrý obchodník, který prodává burčák, musí pečlivě dbát na hygienu a kulturu prodeje. Samozřejmostí by měla být informace o odrůdě hroznů, ze kterých je burčák vyroben, původu hroznů (tj. vinařská oblast, podoblast, obec) a výrobci, který burčák vyrobil.

Známkování (jako ve škole) : [Akt. známka: 1,78 / Počet hlasů: 267]

Celý článek | Komentáře: 3 | Známka: | Oznámkovalo: | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: www.wineofczechrepublic.cz

 
 
WebZdarma.cz