V dobrém burčáku musí být cítit svě?est mladého mo?tu

Vojta Franti?ek - Z tisku - 25. 08. 2006 - 992 přečtení

Konec prázdnin a hlavně začátek září se vyznačuje dlouho očekávaným a opěvovaným burčákem. Tento lahodný a málo alkoholický nápoj je doménou pouze na?í zeměpisné oblasti. Kromě Čech a Moravy tuto formu hroznového mo?tu konzumují ve velkém pouze v několika malých částech vinařské Evropy.

Patří mezi ně předev?ím Slovensko a sever Rakouska nebo Německa. Mů?eme směle prohlásit, ?e burčák je převá?ně na?e zále?itost. Přitom je to nápoj bez chemické konzervace, čistě přírodní, plný vitamínu B, který příznivě působí na ple? a celý organizmus. Obsahuje velké mno?ství přírodních kultur kvasinek, které mají příznivý vliv na trávicí systém.

Něco ze základů

Na začátku jsou zralé a hlavně zdravé hrozny odrůd vinné révy, které dozrávají koncem léta. Jedná se o odrůdy Irsay Oliver, Mu?kát moravský, popřípadě Veltlínské červené rané. V pozděj?í době jsou to odrůdy Veltlínské zelené a Müller Thurgau.
Z těchto hroznů mů?eme ji? začátkem září vytvořit velmi pěkný základ pro výrobu burčáku. V ?ádném případě se pod dojmem rychlé spotřeby nesmí schovávat zpracovávání podřadné suroviny.
Burčák musí mít alespoň 1 % alkoholu a maximálně 8 % alkoholu. Musí vykazovat známky kva?ení. Aby výsledný produkt mohl být nazván "burčák", musejí být na jeho výrobu pou?ity hrozny vypěstované na území České republiky.
Začátkem burčákového období se dová?í část hroznů ze zahraničí, hlavně z Maďarska, kde hrozny dozrávají o nějaký ten den dříve. Podle zákona se musí tento produkt označit jako "částečně zkva?ený hroznový mo?t".
Není nutno se tohoto produktu bát. Jestli?e výrobce dodr?í ve?keré technologické postupy, v konečném důsledku nepoznáte rozdíl. V?dy? jestli?e koupíme v zahraničí prase, v?dy to bude vepřové, a nikdy kuřecí. Vět?ina poctivých prodejců tuto skutečnost bez problémů přiznává ji? na začátku prodeje.

Technika výroby

Tak?e máme sklizené hrozny. Rychlé zpracování je zárukou kvality. Hrozny musí být odstopkovány, proto?e stopky obsahují velké mno?ství hořkých látek a jejich přestoupení do mo?tu je ne?ádoucí. Poté ji? proudí směs do lisu, kde dojde k oddělení matolin (slupek a peciček) od ??ávy. Je několik kvalitních vinařů, kteří investovali do technologie nemalé částky a vlastní zařízení pod názvem Botace. Toto zařízení odebírá čerstvý mo?t z lisu a doká?e odstranit ve?kerý kal v něm obsa?ený. Výsledný produkt je naprosto čistá surovina pro výrobu burčáku.
Rozdíl je patrný ihned na první pohled. V takto připraveném burčáku je pouze nepatrný podíl kalu, tak?e koupená láhev se dá bez problémů dopít a? do dna. Do čerstvé a vyči?těné ??ávy u? zbývá přidat pouze u?lechtilé kvasinky, které zabezpečí správné a kontrolované kva?ení. Teď nezbývá nic jiného, ne? počkat několik dní na to pravé potě?ení.
V polovině září se mů?ete také setkat s burčákem červeným. Je vět?inou vyroben z odrůdy Modrý portugal. Zde je technologie výroby trochu odli?ná. Červené barvivo je obsa?eno ve slupkách hroznů. Z tohoto důvodu po odstopkování musí následovat macerace, aby se barvivo uvolnilo do mo?tu. Ta trvá několik dní v závislosti na teplotě. Lisuje se ji? při procesu kva?ení. Z tohoto důvodu je červený burčák méně dostupný ne? bílý, proto?e jeho uchování ve svě?ím stavu je velice obtí?né.

Jak poznat dobrý burčák

První kontrola je zrakem. Čerstvý a kvalitní burčák musí mít ?lutou barvu s lehce nahnědlými tóny. Perlení neboli burčení musí být patrné ji? při pohledu na láhev nebo kelímek. Bublinky oxidu uhličitého, který se uvolňuje při kva?ení, jsou patrné i sluchem.
V natočené PET láhvi by mělo být kalu co nejméně. Pokud shledáme v láhvi kalu více, je něco v nepořádku. Buď se jedná o zbytek tanku, nebo je burčák pře?lý a je zpětně nastartován cukrem.
Druhá kontrola je čichem. V ?ádném případě nesmíte cítit hnilobu, plíseň ani zatuchlinu. Mů?ou se objevit také náznaky plastu, popřípadě chemie, co? je také nepřípustné.
Z burčáku musíte cítit svě?est čerstvého mo?tu. Vět?ina dobrých burčáků ji? na začátku voní po odrůdě, ze které je vyrobena. Nenechte se zmást občas se vyskytující vůní po jablkách. Je to zcela normální jev, proto?e čerstvý mo?t obsahuje jablečnomléčnou kyselinu. Pokud by byl burčák vyroben z jablek, poznali byste to podle tmavě hnědé barvy.
Třetí kontrola je chutí. Při prvním dou?ku musíte cítit lahodnou a lehkou chu? hroznového mo?tu. Bublinky vás lehce po?imrají na jazyku a patře. Musí se objevit chu? napít se znovu. Pokud v ústech cítíte jakýkoli nepříjemný náznak čehokoli ?patného, nepokračujte v pití a vyměňte zdroj.
Při koupi burčáku je lep?í dávat v?dy přednost vinotékám před stánkovým prodejem. Předem varujeme před koupí burčáku u silnic a na parkovi?tích před supermarkety. Tyto zdroje jsou vět?inou málo důvěryhodné a anonymní. V?dy? burčák natočený v PET láhvi a vystavený celý den na sluníčku u silnice nebude asi to pravé a za ?aludeční potí?e to nestojí. Ka?dý majitel vinotéky má svůj vlastní kvalitní zdroj dobrého burčáku a není v jeho zájmu zkazit si jméno a reputaci.
V měsíci září se chystá několik vinobraní i mimo tradčiní oblasti, kde se pěstuje réva. Zde se stánkovému prodeji nevyhnete. Rozhodně obejděte několik prodejců a ochutnejte pouze vzorky.
Podle vlastního uvá?ení pijte ten nejlep?í. Na stánkách si v?ímejte detailů. Čistota nádob a stánku je prvním ukazatelem. Dal?ím důle?itým ukazatelem je druh PET láhví, do kterých je burčák stáčen. Je rozdíl, pokud prodejce točí nápoj do pou?itých láhví, nebo pou?ívá nové, nepou?ité. Jsou to pouze taková nepatrná vodítka, ale není na podzim nic lep?ího ne?li opravdu pěkný a kvalitní burčák.

Známkování (jako ve škole) : [Akt. známka: 1,78 / Počet hlasů: 9]

Celý článek | Komentáře: 2 | Známka: | Oznámkovalo: | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Martin Kurka, MF DNES

 
 
WebZdarma.cz